Ми вам нудимо...

 • Тржиште широм европе за индустрију и трговину
 • Мониторинг и функцију контролисања одељења за набавку
 • Евалуација набављача, се циљем да се препозна побољшање потенцијала властите компаније и/или да се ефикасно процењују нови набављачи
 • Могућност да понудите за продају половне машине и преостале залихе ваше компаније (бели угао)!
 • Рачун трошкова по основи обима наруџбе без додатних посредничких провизија, које само погоршавају вашу предност
 • Бесплатан пробни месец и без обавеза
 • Позовите вашег пословног партнера у b4b- аутопут и заједно искористите могућности мреже. За сваки вашу позивницу која се претвори у новог члана, на ваш рачун иде бонус 10% од чланарине (изузев бесплатног пробног месеца)

Додатне услуге

 • Правни савет у сарадњи са ауторизованим адвокатом, који ће за вас проверити пословне термине, уговоре и термине доставе, по фиксној цени и у најкраће време
  Кооперациони партнер
 • Маркетингшки савет
  Кооперациони партнер

Ми смо тржиште за...

 • Одељење набавке у производној индустрији
 • Доставу од малих и средњих фабрика
 • Дистрибуција/продаја за индустрију и сервис пружања  услуга у металној индустрији
 • Компаније металне-обраде и металне-производње
 • Компаније под уговором

... и подржавамо вас у кључним областима...

 • Претходни материјали (челик, пластика, керамика, чврсти материјали...)
 • Изградња фабрика
 • Челичне конструкције
 • Замена и делови за ношење (B-parts management)
 • Најамни рад (топлотни третман, обрада површина, опиљци, заваривање, сечење...)
 • Помоћни и радни материјали
 • Опремање фабрика
 • Услуге (транспорт, особље,...)